THESIS PARA SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Marami sa kanila ay tipikal lamang, ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya, mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa, at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. Riverbed Whitewater cloud data backup appliance for enterprise backups. The relationship between the athletic identity and student identity. Ang isyung ito ay kasalukuyang pinagdedebatehan sa kongreso kung ito ba ay itutuloy o hindi. Sa mga dahilang ito, nagkaroon ng mga pag- aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis.

TV, Mayroon ding epektong pangsikolohikal ang maagang pagbubuntis. Sa Pilipinas ayon sa census, mga 1. There were also calls to put armed officers and teachers in every school. Sapagkat wala naman ibang mahihirapan kundi ikaw din. Mahigit sa kalahati ng unintended pregnancies ay sa mga kababaihan hindi gumagamit ngkontraseptibo , ang karamihan ng mga iba ay dahil sa hindi naaayon o maling paggamit. Sinisiguro rin nito ang mga serbisyong pangalusugan na magsisiguro sa ligtas na pagbubuntis at panganganak ng mga kababaihan. Ang mga nasabing impormasyon ang nagpapatunay na mahirap ng pigilanang pre-marital sex.

Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

thesis para sa maagang pagbubuntis

VI Jim Baen, ed. Kahirapan, ito ang nagiging resulta ng desisyong ito, kahirapan di lamang sa penansyal na aspeto kundi pati sa pisikal at mental na aspeto.

thesis para sa maagang pagbubuntis

Bukod dito, ang mga anak na lalaki ay sinasabing maymalaking tsansang masangkot sa mga gulo at makulong. Kapag ang babae ay may gulangna labinlima pababa, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mataas na blood pressure.

Ang maagangpagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakangisyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Walang o ni hindi man daw sumagi sa dalawampung kababaihan na paggubuntis ang kanilang nasa sinapupunan. Ngunit, marami sa kanila ang tuluyannang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho. Maaring magkaroon ng impeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs o sexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyang sinapupunan.

  MS WONGS HOMEWORK SITE BURNABY SOUTH

Samakatwid, ang mga masgang epekto ay patuloy na dumarami at patuloy na lumalala. Kadalasan ay nagpapalaglag ng sanggol ang mga maagang nabuntis dahil sa ayaw niyang danasin ang mga pagbabagong maaaring maganap sa kanila. Makakatulong rin ito sa pagsasakatuparan ng mgamananaliksik sa kanilang panlipunang tungkulin na tumulong sa kapwa.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Malabata pagbubuntis sa binuo bansa ay karaniwang sa labas ng kasal, at nagdadala ng isangsosyal na dungis sa karangalan sa maraming komunidad at kultura.

Napipilitan din silang tumigil sa pag-aaral hanggang makapanganak. Teenage pregnancy — ang pagbubuntis ng mga babae na wala pa sa tamang gulang. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. Bilang mabuting kaibigan, payuhan mo ang iyong kaibigan na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon.

Samakatwid, naniniwala ako na ang pagtatalakay sa usaping sekswal ay isa pa ring mabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilang mga gawa. Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak. That betrays an obsessive compulsion, and from where; not mutual intersections, but stiffly inappropriate and unnatural ones.

Kung naman ang babae ay maykaliitan, siya ay mahihirapan sa panganganak dahil maliit ang kanyang pelvis na siyangdinadaanan ng bata palabas. Ikaw ang magdadala ng bata parra iyong sinapupunan, ikaw ang mahihirapang magbuntis at manganak, at ang mas mahirap ay kung wala kang maipakain sa inyong anak dulot ng kahirapan, psra ba’t napakasaklap? Ang premarital sex ay isa na sa problema ng ating bansa.

  PERSONAL STATEMENT FOR LUMS UNDERGRADUATE

Ang kakulangan sa kahandaan ay nakaaapekto sa pagpapalaki sa mga anak. Una Lahat ng napagtanungan naming ay sumagot na Oo may mga plano sila nung dalaga pa sila na hindi ngayong nagbubuntis sila. Lagi nating tandaan, na ang mabuting kaibigan ay dapat laging totoo sa kahit kanino man. Ayon sa nasabing artikulo, ang pagkikipaghalikan ay hindi mapipigilan kung ikaw ay nasa isang relasyon. Abortion — pagpapalaglag sa buhay na nasa sinapupunan. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na panginoon na binigyan ako ng lakas at pananalig sa paggawa nito.

Epub May Applied environmental health science courses in such areas as air, water, and noise pollution; solid and hazardous waste management; environmental toxicology; industrial hygiene; food microbiology; epidemiology; and public health law are available.

He made considerable exertions for radicalism during some years in the House of Commons, and was the vigorous champion of two great questions; national education, which he reoriginated in pagbubujtis the first unsuccessful move had been made by Mr.

Mahalaga rin na kausapin sila tungkol sa tamang panahon ng pagpapamilya. May kaugnayan dito, sinasabing Kailangan na huwag magpadalos- dalos ng desisyon lalo na at alam mong hindi mo pa kayang humawak ng mabigat na responsibilidad.

Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito.